Επιλογή Σελίδας

Παροχές

Τα τακτικά μέλη του ΠΑΣΟΕ κάτοχοι ιστορικών οχημάτων έχουν τις ανάλογες παροχές που εξασφαλίζει κάθε χρόνο η Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής για όλα τα οχήματα της. Έχουν:

  • ειδικές κατ εξαίρεση πινακίδες κυκλοφορίας,
  • μειωμένο ασφαλιστήριο
  • και δεν έχουν τέλη κυκλοφορίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις ισχύουσες τιμές